't Is egoïstisch, maar 't is mooi geweest

't Is egoïstisch, maar 't is mooi geweest is een studie van de veelzijdig kwalijke kanten van egoïsme, en tegelijkertijd een ode aan de teloorgang die die met zich meebrengen, in jambische pentameter. Tweehonderdenelf in elkaar hakende gedichten verhalen over tweehonderdenelf zo nu en dan onbehaaglijk herkenbare conflictsituaties. De lezer van deze bundel staan bekoorlijke woorden als "wingerd", "malheur" en "watjekouw" te wachten, want Olax is nog steeds echt kankereloquent.

De bundel is op dit moment alleen te verkrijgen door een e-mail te sturen.

Mail Olax voor meer informatie

  • Met rasse schreden naar het laatste feest
  • Ik maak er gauw een eind aan, en ik kom
  • 't Is egoïstisch, maar 't is mooi geweest
  • Dichter bij het eind
  • Het sonnetje in huis