't Is egoïstisch, maar 't is mooi geweest

't Is egoïstisch, maar 't is mooi geweest is een studie van de veelzijdig kwalijke kanten van egoïsme, en tegelijkertijd een ode aan de teloorgang die die met zich meebrengen, in jambische pentameter. Tweehonderdenelf in elkaar hakende gedichten verhalen over tweehonderdenelf zo nu en dan onbehaaglijk herkenbare conflictsituaties. De lezer van deze bundel staan bekoorlijke woorden als "wingerd", "malheur" en "watjekouw" te wachten, want Olax is nog steeds echt kankereloquent.

De bundel (eerste druk, 2018) is uitgegeven door De Bozige Bui, en is te koop voor € 20,- inclusief verzendkosten.
In Den Haag is de bundel (vanaf 1 oktober weer) te koop in de Pancho Bar (Thomsonlaan 9) voor € 15,-.

Radio-optreden op dinsdag 25 september

Mail boek@olax.nl voor bestellingen

Facebookpagina Pancho Bar

  • Ik maak er gauw een eind aan, en ik kom
  • 't Is egoïstisch, maar 't is mooi geweest
  • Dichter bij het eind
  • Het sonnetje in huis